Friday, July 3, 2009

Knott translated by Transtromer: from "Sapristi" blogsite

två dikter av Bill Knott i översättning av Tomas Tranströmer

från Lyrikvännen 2/72:

Död

Innan jag somnar lägger jag händerna i kors på bröstet.
De ska lägga mina händer så.
Det kommer att se ut som om jag flög in i mig själv.

*

Sömn

Vi stryker längs den andra, osynliga månen.
Dess grottor kommer fram och hämtar in oss.


*
*